AKTUALNOŚCI MOSIR GALERIA OBIEKTY RODO KONTAKT
Witamy na stronie
Witamy na stronie internetowej
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Zgodnie ze statutem nadrzędnym zadaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce jest zarządzanie istniejącymi komunalnymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi i turystycznymi, tj. dbanie o ich właściwą eksploatację, utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz organizowanie w nich szeroko pojętej działalności z zakresu kultury fizycznej. MOSiR działa również na rzecz rozwoju bazy sportowo – turystycznej. Statut określa też powinności firmy w sferze działalności sportowej, czyniąc z MOSiR-u agendę samorządową odpowiedzialną w dużej mierze za sport wyczynowy i stymulującą działania w obszarze sportu masowego i szkolnego (we współpracy np. ze Szkolnym Związkiem Sportowym).

Kolejnymi obowiązkami jakie nakłada statut jest między innymi prowadzenie działalności gospodarczej. Możliwość taka pozwala na otrzymywanie dotacji samorządowej dla naszej firmy.

MOSiR w Ostrołęce oferuje także organizację obozów i zgrupowań sportowych w rożnych dyscyplinach sportu, a w szczególności takich, jak: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, tenis ziemny, tenis stołowy, lekkoatletyka, kulturystyka, pływanie, sporty walki. Do dyspozycji Klientów Ośrodka są obiekty sportowe o dobrym standardzie, świetne wyżywienie i noclegi w hostelu z dostępem do internetu oraz, co chyba najważniejsze, doświadczona i bardzo dobrze przygotowana pod względem merytorycznym kadra.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty!


Kilka słów o historii MOSiR

Historia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce sięga roku 1973, kiedy to Prezydium Powiatowej Rady Narodowej wydało uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku (Uchwała nr 111/428/73 z dnia 11 lipca 1973 r.). POSTiW rozpoczął działalność 1 stycznia 1974 roku, a głównym celem była realizacja zadań miasta i powiatu w zakresie usług sportowych, turystycznych i wypoczynkowych. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka sprawował Przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. Pierwsza połowa lat 70-tych była udana dla ostrołęckiego sportu, wydatnie polepszyła się baza (powstał stadion, hotel, generalny remont przeszła hala sportowa, nieco później, bo w październiku 1977 roku oddano do użytku krytą pływalnię), zwiększyła się ilość trenerów i działaczy. W 1973 roku w Ostrołęce odbyła się III Wojewódzka Spartakiada Młodzieży, w której wzięli udział zawodnicy ze wszystkich powiatów ówczesnego województwa warszawskiego.

Rok 1975 był szczególny dla Miasta Ostrołęki, które w wyniku reformy administracyjnej stało się miastem wojewódzkim. Dla POSTiW-u oznaczało to zmianę szyldu. I tak z dniem 14 czerwca 1975 roku powołany został zarządzeniem wojewody ostrołęckiego (nr 13/75) Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce. Oprócz zmiany szyldu, niezwykle istotnym dla ówczesnej dyrekcji Ośrodka, była możliwość tworzenia oddziałów terenowych. Dzięki temu w ponad 23-letniej historii województwa ostrołęckiego rozwinęła się też baza sportowo – rekreacyjna w takich miejscowościach jak Maków Mazowiecki, Przasnysz, Ostrów Mazowiecka, Wyszków. Nadzór na działalnością Ośrodka pełnił Wojewoda Ostrołęcki za pośrednictwem Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego.

Kolejne przekształcenie Ośrodka miało miejsce w 1987 roku. Tym razem zmiany dokonał Prezydent Miasta Ostrołęki. Zarządzeniem nr 1/87 z dnia 15 stycznia utworzony został Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. MOSiR rozpoczął prowadzenie swojej działalności na bazie stanu majątkowego i osobowego przejętego od dotychczasowego WOSiR-u. Od stycznia 1987 MOSiR rozlicza się z Urzędem miasta, a nadzór nad jego funkcjonowaniem sprawuje Prezydent Miasta Ostrołęki. Zgodnie z ww. zarządzeniem ostrołęcki MOSiR prowadzi działalność usługową w obszarze szeroko rozumianej kultury fizycznej oraz realizuje zadania w zakresie modernizacji i eksploatacji obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta.
Od początku istnienia Ośrodek (POSTiW, WOSiR, MOSiR) jest zakładem budżetowym.


Najnowszy rozdział historii Zakładu rozpoczął się 1 stycznia 2012 roku. Wówczas Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia zostały połączone i powstał MZOS-TiIT, czyli Miejski Zarząd Obiektów Sportowo - Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce.

MZOS-TiIT to bardzo specyficzny zakład pracy. Jest jednostką budżetową Miasta Ostrołęki, która w różnej formie zatrudnia łącznie około 140-150 pracowników, w tym prawie 50 osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Wyjątkowość MZOS–TiIT polega na tym, że jako jednostka budżetowa, realizuje w obszarze kultury fizycznej szereg usług, które generują określone przychody do miejskiej kasy. Charakterystyczną cechą jest też ogromna różnorodność wykonywanych zadań oraz wielość lokalizacji obiektów i baz na terenie miasta.

MZOS–TiIT przez cały rok realizuje zadania związane z utrzymaniem właściwego stanu technicznego dróg, chodników, terenów zielonych, miejsc pamięci narodowej, „siłowni pod chmurką”, boisk osiedlowych, itp., rozsianych praktycznie na terenie całego miasta. Zakres działań naszych służb technicznych z roku na rok zwiększa się. Utrzymujemy też, przede wszystkim w oparciu o własny potencjał, bazy magazynowo – techniczne, które znajdują się przy ul. Poznańskiej, Traugutta i Wiaduktowej. Ich łączna powierzchnia to blisko 3 ha. Zapewniamy serwis techniczny (m.in. budowlanka, hydraulika, elektryka) publicznym placówkom oświatowym. Prowadzimy także szkolenia BHP i ppoż. oraz sprawy i dokumentacje z tego zakresu na rzecz placówek oświatowych.
Zakres działalności w obszarze kultury fizycznej jest również bardzo szeroki.
Począwszy od prowadzenia i wspomagania działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji turystyki; eksploatacji, konserwacji oraz rozbudowy bazy sportowej i rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; udostępniania bazy sportowej i rekreacyjnej; organizacji i obsługi zawodów, zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych oraz innych promujących miasto i aktywny sposób spędzania czasu; współpraca z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, a skończywszy na usługach hotelarskich w obiekcie Hotelu "FORTIS" zlokalizowanego bezpośrednio w kompleksie Stadionu Miejskiego w Ostrołęce.

Obiekty sportowe i turystyczne, którymi zarządza Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce od lat stanowią główną bazę treningową oraz są miejscem rozgrywania zawodów sportowych (mecze, turnieje, itp.) dla klubów oraz stowarzyszeń, instytucji i zakładów pracy z naszego miasta i regionu. Są też miejscem masowych, ogólnodostępnych imprez rekreacyjnych, festynów sportowych i przedsięwzięć kulturalnych. Wszystkie obiekty kubaturowe oraz boisko ze sztuczną trawą wykorzystywane są od wczesnych godzin porannych do godz. 22.00. Pozostałe obiekty – korty, boiska piłkarskie, urządzenia LA, „siłownie pod chmurką” cieszą się również dużym zainteresowaniem ostrołęczan i są dostępne aż do późnych godzin wieczornych.
MZOS-TIiT zarządza obiektami: Stadion Miejski ul. Witosa 1 oraz pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, Hala Sportowo-widowiskowa im. Arkadiusza Gołasia przy ul. Traugutta 1, Hala Sportowa w Wojciechowicach ul. Partyzantów 3 wraz z boiskiem piłkarskim, Zespół Kortów Tenisowych ul. Hallera 10, Zespół obiektów sportowo-rekreacyjnych (skate park, korty tenisowe, boiska piłkarskie) przy ul. Witosa 1

MZOS-TiIT jest obecnie jednostką budżetową (wcześniej jako MOSiR, WOSiR, POSTiW był zakładem budżetowym) finansowany z budżetu Miasta Ostrołęki, nad którym nadzór bezpośrednio sprawuje Prezydent.
Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo

poprzedni start stop nastepny

Kalendarz imprez
Nowe aktualności
MOSIR   |   Aktualności   |   Galeria   |   Obiekty   |   Pobierz   |   Kontkat   |  
© 2009 CYBERMEDIA
Wszelkie prawa zastrzeżone