AKTUALNOŚCI MOSIR GALERIA OBIEKTY RODO KONTAKT
Cennik naszych usług
CENNIK
korzystania z obiektów Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo- Turystycznych
i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce

OBIEKTY SPORTOWE przy ul. Witosa 1 (stadion)
L.p. Nazwa usługi Jednostka
miary
BRUTTO (złotych) Uwagi
1. Mecz piłki nożnej na boisku głównym wraz z trybunami w ramach rozgrywek ligi państwowej dla drużyn klubów działających na terenie miasta Ostrołęki
1.1. Senior 1 mecz 87
1.2. Junior 1 mecz 54
1.3. Trampkarz i młodsi 1 mecz 32
2. Trening piłkarski na boisku głównym drużyn klubów działającym na terenie Miasta Ostrołęki
2.1. Senior 1 godzina 54
2.2. Junior 1 godzina 32
2.3. Trampkarz i młodsi 1 godzina 16
3. Wyznaczenie boiska na mecz 1 mecz 50
4. Korzystanie z boiska głównego przez zakłady pracy i inne organizacje niesportowe 1 godzina 350 Umowa
5. Usługa reklamowa 1m2 /miesiąc 8 Umowa
6. Korzystanie z boiska treningowego przez kluby
6.1. Z terenu Miasta Ostrołęki 1 godzina 3
6.2. Spoza terenu Miasta Ostrołęki 1 godzina 25
7. Korzystanie z boiska treningowego przez zakłady pracy i inne organizacje niesportowe 1 godzina 50 Umowa
8. Nagłośnienie – sprzęt + obsługa techniczna 1 godzina 45
9. Urządzenia do LA
9.1. Oznaczenie 6 torów bieżni 400m 1 szt. 50
9.2. Oznaczenie bieżni do biegów sztafetowych 1 szt. 40
9.3. Przygotowanie 1 toru do biegu przez płotki 1 szt. 20
9.4. Oznaczenie rzutni piłeczką palantową 1 szt. 15
10. Przygotowanie na zawody sportowe – LA
10.1. Skoczna do skoku w dal 1 szt. 7
10.2. Skoczna do skoku wzwyż 1 szt. 7
10.3. Rzutnia oszczepem 1 szt. 7
10.4. Rzutnia dyskiem 1 szt. 7
10.5. Rzutnia kulą 1 szt. 7
11. Urządzenie do elektronicznego pomiaru czasu 1 godzina 15
12. Obsługa techniczna w czasie zawodów LA 1 osoba 15
13. Korzystanie z ciągnika rolniczego 1 godzina 45
14. Boisko ze sztuczną trawą wraz z szatnią
14.1. Mecz lub trening spoza terenu miasta Ostrołęki 1 godzina 220
14.2. Mecz klubu z terenu miasta Ostrołęki 1 godzina 110
14.3. Trening drużyny seniorskiej z terenu miasta Ostrołęki 1 godzina 110
14.4. Trening drużyny młodzieżowej z terenu miasta Ostrołęki 1 godzina 44
14.5. Grupy zorganizowane ze szkół z terenu miasta Ostrołęki do godz. 15:00 1 godzina Bezpłatnie Umowa
14.6. Zakłady pracy i inne organizacje niesportowe 1 godzina 300
15. Oświetlenie boiska sztucznego
1 lampa
1 godzina 20
16. Konserwacja boiska ze sztuczną trawą na terenie miasta Ostrołęki (szczotkowanie, spulchnianie, odkurzanie) 1m2 2
17. Konserwacja boiska ze sztuczną trawą poza terenem miasta Ostrołęki (szczotkowanie, spulchnianie, odkurzanie) do 50 km 1m2 4

HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA im. A. Gołasia przy ul. Traugutta 1
L.p. Nazwa usługi Jednostka
miary
BRUTTO (złotych) Uwagi
1. Hala główna
1.1. Zakłady pracy, instytucje niesportowe wraz z jedną szatnią na zajęcia rekreacyjno - sportowe 1 godzina 150
1.2. Inne podmioty na potrzeby wydarzeń o charakterze komercyjnym godziny

1.2.1.
do 12 godzin 3500 Umowa
1.2.2.
13-24 godziny 6500 Umowa
1.3. Kluby sportowe z terenu miasta Ostrołęki wraz z jedną szatnią 1 godzina 70
1.4. Jeden sektor hali głównej wraz z jedną szatnią 1 godzina 40
2. Hala sportów walki, siłownia
2.1. Kluby sportowe, grupy nie stowarzyszone wraz z jedną szatnią 1 godzina 35
2.2. Osoby indywidualne – sala + przebieralnia z szafką 1 godzina 4
2.3. Osoby indywidualne – karnet miesięczny (dni powszednie, ważny z dowodem osobistym) jedno wejście 1,5 h dziennie karnet 45
3. Osoby indywidualne korzystające z:
3.1. Stół do tenisa stołowego od jednej osoby 1 godzina 3,50
3.2. Ring bokserski od jednej osoby 1 godzina 3,50
4. Udostępnienie pomieszczeń
4.1. Szatnia 1 godzina 12
4.2. Garderoba 1 godzina 12
4.3. Pokój „klubowy” 1 godzina 12
5. Korzystanie z ringu
5.1. Zawody organizowane na obiekcie wraz z rozstawieniem 1 godzina 120
5.2. Zawody organizowane poza obiektem 1 dzień 1500
5.3. Krzesła – poza obiektem 1 dzień/1 szt. 1,20
5.4. Stoliki – poza obiektem 1 dzień/1 szt. 3
6. Korzystanie z nagłośnienia
6.1. Imprezy organizowane na obiekcie wraz z obsługą 1 godzina 40
7. Usługi dodatkowe na imprezy sportowe
7.1. Prowadzenie sekretariatu 1 godzina 15
7.2. Rozłożenie wykładziny odłogowej 1 rozłożenie 200
7.3. Rozstawienie krzeseł – 400 szt. 1 rozstawienie 120
8. Usługa reklamowa 1m2 /miesiąc 15 Umowa

KORTY TENISOWE przy ul. Hallera 10
L.p. Nazwa usługi Jednostka
miary
BRUTTO (złotych) Uwagi
1.1. Wynajem kortu; od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-15.00
1 godz./ kort 15
1.2. Wynajem kortu; od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-22.00
1 godz./ kort 20
1.3. Wynajem kortu w soboty, niedziele i święta
w godzinach 9.00-22.00
1 godz./ kort 20
1.4. Wynajem kortu młodzież i studenci: od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-15.00
1 godz./ kort 8
1.5. Wynajem kortu młodzież i studenci: od poniedziałku do piątku
w godzinach 15.00-22.00
1 godz./ kort 12
1.6. Wynajem kortu młodzież i studenci w soboty, niedzielę i święta
w godzinach 9.00-22.00
1 godz./ kort 12
1.7. Zakup karnetu ligowego na 10 gier bez limitu czasowego 1 osoba 70
1.8. Zakup karnetu dla członka OST na 11 godzin gry 1 osoba 80
1.9. Zakup karnetu dla członka OST na gry deblowe na 11 godzin gry 1 osoba 50
1.10. Zakup karnetu na gry deblowe na 11 godzin gry 1 osoba 70
1.11. Zakup karnetu na 11 godzin gry 1 godz./ kort 180
1.12. Wynajem boiska do badmintona 1 godz./ boisko 10
1.13. Powierzchnia reklamowa 1m2 / miesiąc 18 Umowa

HALA SPORTOWA przy ul. Partyzantów 3 – Wojciechowice
L.p. Nazwa usługi Jednostka
miary
BRUTTO (złotych) Uwagi
1. Sala główna
1.1. Wynajęcie sali dla klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki w godzinach 8.00-15.00 1 godzina 40 Jedna szatnia z natryskami
1.2. Wynajęcie sali dla klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki w godzinach 15.00-22.00 1 godzina 50 Jedna szatnia z natryskami
1.3. Zajęcia sportowe zorganizowanych grup szkolnych wraz z opiekunem z publicznych placówek oświatowych z terenu miasta Ostrołęki 1 godzina Bezpłatnie Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00; użyczenie szatni w pakiecie
1.4. Wynajęcie sali przez podmioty instytucjonalne na zajęcia sportowe; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 1 godzina 120 Jedna szatnia z natryskami
1.5. Wynajęcie sali przez podmioty instytucjonalne na zajęcia sportowe; od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-22.00 1 godzina 180 Jedna szatnia z natryskami
1.6. Wynajęcie sali przez podmioty instytucjonalne na zajęcia sportowe; weekendy w godzinach 8.00-22.00 1 godzina 180 Jedna szatnia z natryskami
1.7. Wynajęcie sali przez osoby indywidualne na zajęcia sportowe; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 1 godzina
60 Jedna szatnia z natryskami
1.8. Wynajęcie sali przez osoby indywidualne na zajęcia sportowe; od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-22.00 1 godzina 90 Jedna szatnia z natryskami
1.9. Wynajęcie sali przez osoby indywidualne na zajęcia sportowe; weekendy w godzinach 8.00-22.00 1 godzina 90 Jedna szatnia z natryskami
1.10. Wynajęcie sali – kortu; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 1 godzina 18 Jedna szatnia z natryskami
1.11. Wynajęcie sali – kortu; od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-22.00 1 godzina 25 Jedna szatnia z natryskami
1.12. Wynajęcie sali – kortu; weekendy w godzinach 8.00-22.00 1 godzina 25 Jedna szatnia z natryskami
1.13. Wynajem jednej szatni z natryskami
dla grupy maks. 20-osobowej
1 godzina 30 Bez najmu sali / boiska
1.14. Obsługa tablicy wyników 1 godzina 20
1.15. Wynajem i obsługa sprzętu nagłaśniającego 1 godzina 30
1.16. Wynajem armatki tenisowej 1 godzina 5
1.17. Doświetlenie kortu 1 godzina 5 Obowiązuje
w godzinach 8.00 -15.00
1.18. Baner reklamowy 1m2 /miesiąc 10 Umowa
2. Boiska piłkarskie
2.1. Organizacja meczu piłki nożnej drużyny seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki na boisku głównym w ramach rozgrywek PZPN 1 mecz 200 Czas trwania – 2 godziny; cena zawiera wytyczenie boiska, użyczenie dwóch szatni z natryskami oraz pokoju sędziów
2.2. Organizacja meczu piłki nożnej drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki na boisku głównym w ramach rozgrywek PZPN 1 mecz 150 Czas trwania – 2 godziny; cena zawiera wytyczenie boiska, użyczenie dwóch szatni z natryskami oraz pokoju sędziów
2.3. Wytyczenie boiska na mecz piłki nożnej 1 szt. 50
2.4. Trening na boisku głównym seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki 1 godzina 50 W tym jedna szatnia z natryskami
2.5. Trening na boisku głównym drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki 1 godzina 40 W tym jedna szatnia z natryskami
2.6. Zajęcia sportowe na boisku treningowym seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki 1 godzina 10 Plus koszt szatni – 20 zł
2.7. Zajęcia sportowe na boisku treningowym drużyn młodzieżowych z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki 1 godzina 5 Plus koszt szatni – 20 zł
2.8. Zajęcia sportowe na boisku treningowym zorganizowanych grup szkolnych wraz z opiekunem z publicznych placówek oświatowych z terenu miasta Ostrołęki 1 godzina Bezpłatnie Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00; bez szatni
2.9. Wynajęcie boiska głównego 1 godzina 300 W tym jedna szatnia z natryskami
2.10. Wynajęcie boiska treningowego 1 godzina 200 W tym jedna szatnia z natryskami
2.11. Oświetlenie boiska 1 godzina 20
2.12. Baner reklamowy 1m2 /miesiąc 10
3. Strefa odnowy biologicznej
3.1. poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00 1 cykl 80
3.2. poniedziałek-piątek w godzinach 15.00-22.00 1 cykl 120
3.3. weekendy w godzinach 8.00-22.00 1 cykl 150
3.4. Karnet 5 cykli 400
1 cykl – 1,5 godziny zegarowej.
W strefie odnowy biologicznej może przebywać jednocześnie max 6 osób.
Ceny dotyczą klientów indywidualnych. Ceny dla klubów i stowarzyszeń sportowych z terenu Miasta Ostrołęki ustalane są na podstawie
odrębnych umów lub jednorazowych zleceń.  
W przypadku cyklicznego korzystania z usług możliwe są upusty.

HOSTEL przy ul. Witosa 1
L.p. Nazwa usługi Jednostka
miary
BRUTTO (złotych) Uwagi
1. POKÓJ 1-OSOBOWY 1 doba 110 ze śniadaniem
2. POKÓJ 2-OSOBOWY 1 doba 170 ze śniadaniem
3. POKÓJ 2-OSOBOWY – PREMIUM 1 doba 220 ze śniadaniem
4. SALA KONFERENCYJNA 1 godzina 70
Ceny dotyczą klientów indywidualnych.
Ceny dla klubów i stowarzyszeń sportowych ustalane są na podstawie odrębnych umów lub jednorazowych zleceń.  
Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo

poprzedni start stop nastepny

Kalendarz imprez
Nowe aktualności
MOSIR   |   Aktualności   |   Galeria   |   Obiekty   |   Pobierz   |   Kontkat   |  
© 2009 CYBERMEDIA
Wszelkie prawa zastrzeżone