AKTUALNOŚCI MOSIR GALERIA OBIEKTY RODO KONTAKT
Aktualności sportowe
LODOWISKO CENNIK
24.02.2020r.

CENNIK

Cennik
Bilet ulgowy Bilet normalny Bilet rodzinny 2+2 Bilet grupowy (15 osób+opiekun)
1 tercja 3,00 zł 5,00 zł 14,00 zł 2,00 zł/os
Wypożyczenie na 1 tercję
łyżwy 5,00 zł
pingwin do nauki jazdy 5,00 zł
OSTRZENIE ŁYŻEW 10zł
Tercje
1 10:00-10:50
2 11:00-11:50
3 12:00-12:50
4 13:00-13:50
5 14:00-14:50
6 15:00-15:50
7 16:00-16:50
8 17:00-17:50
9 18:00-18:50
10 19:00-19:50
11 20:00-20:50
12 21:00-21:50REZERWACJE GRUPOWE
784-151-307REGULAMIN KRYTEGO LODOWISKA
przy ul. Witosa 1 w Ostrołęce
1. Dzierżawcą i administratorem Lodowiska jest Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce.
2. Lodowisko jest czynne dla użytkowników indywidualnych przez 7 dni w tygodniu w wyznaczonych godzinach.3. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na pielęgnację lodu. W czasie pielęgnacji tafli lodu opłata oraz czas pobytu na Lodowisku nie jest naliczana.
4. W przypadku organizowania imprez sportowych Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z Lodowiska.


5. Przy grupach zorganizowanych zalecana jest wcześniejsza rezerwacja. Brak rezerwacji może skutkować brakiem możliwości skorzystania z Lodowiska. Za bezpieczeństwo odpowiada opiekun (1 opiekun – maks. 15 dzieci).
6. Każda osoba korzystająca z Lodowiska jest obowiązana do zapoznania się z przepisami niniejszego regulaminu i podporządkowania się ich treści. Obowiązkiem korzystających z Lodowiska jest wykonywanie poleceń obsługi Lodowiska.
7. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania z Lodowiska.
8. Aktualnie obowiązujący cennik dostępny będzie na terenie Lodowiska.
9. Po pielęgnacji lodu pracownik obsługi zezwala na wejście na taflę Lodowiska.
10. Za niewykorzystanie wykupionego czasu pobytu na lodowisku oraz w przypadku usunięcia użytkownika z Lodowiska, uiszczone opłaty nie są zwracane.
11. Na Lodowisku może przebywać maksymalnie 50 osób. 12. Użytkownicy będą wpuszczani na lodowisko nie później niż 60 minut przed zamknięciem Lodowiska. Obok lodowiska znajduje się wypożyczalnia łyżew czynna w godzinach 10:00-21:00 11. Dla użytkowników Lodowiska funkcjonuje bezpłatna szatnia. Zmiana obuwia na łyżwy odbywa się w wyznaczonym do tego celu miejscu. Za rzeczy pozostawione na terenie Lodowiska Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

12. Osobom korzystającym z Lodowiska, szczególnie dzieciom, zaleca się jazdę w kasku ochronnym, rękawiczkach, szaliku i nakryciu głowy.
13. Na tafli Lodowiska można przebywać wyłącznie na łyżwach.
14. Widzowie mogą przebywać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
15. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów. Rodzice i opiekunowie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych.
16. Osoby w osłabionym stanie zdrowia powinny korzystać z Lodowiska ze szczególną ostrożnością.
17. Korzystanie z lodowiska odbywa się na własne ryzyko użytkowników.
18. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić obsługę Lodowiska.
19. Zajęcia takie jak prywatne lekcje nauki jazdy na łyżwach na Lodowisku mogą być prowadzone tylko przez instruktorów łyżwiarstwa.
20. Osobom korzystającym z Lodowiska zabrania się stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla reszty użytkowników Lodowiska, w szczególności:
a) wchodzenia na taflę Lodowiska podczas prac pielęgnacyjnych tafle lodowiska;
b) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób korzystających z Lodowiska;
c) jazdy niezgodnej ze wskazanym kierunkiem poruszania się, wykonywania skoków, urządzania wyścigów czy niebezpiecznych zabaw;
d) siadania na bandach okalających Lodowisko;
e) śmiecenia;
f) jazdy z dziećmi na rękach;

g) chodzenia w łyżwach poza taflą Lodowiska, po powierzchni nie wyłożonej gumowymi matami;
h) przebywania w części ograniczonego ruchu wydzielonej barierami;
i) chodzenia po tafli Lodowiska w zwykłym obuwiu;
j) wprowadzania zwierząt;
k) wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na tafli Lodowiska;
l) wnoszenia na teren Lodowiska napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, środków psychotropowych, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych;
m) palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i zażywania narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych;
n) niszczenia tafli lodu, sprzętu i urządzeń lodowiska.
21. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane na teren obiektu.
22. Wykorzystanie zdjęć i filmów wykonanych na terenie obiektu do celów reklamowych może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu.
23. Osoby przebywające na terenie obiektu naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na lodowisku, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub obsługi lodowiska, będą usunięte z terenu obiektu, bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
24. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia obiektu Miejski Zarząd Obiektów Sportowo –Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce może dochodzić odszkodowania w wysokości równowartości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.
25. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi Lodowiska.
26. Korzystanie z Lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność.
27. Osoby stale łamiące zasady Regulaminu nie będą wpuszczane na Lodowisko.
28. Organizator lodowiska zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA
Zdjęcia do artykułu :

Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo

poprzedni start stop nastepny

Kalendarz imprez
Nowe aktualności
30.09.2020r.
STRONA ZAPISÓW
Zapraszamy do zapisów na OstroMors - otwarcie sezonu morsowego23.09.2020r.
STRONA ZAPISÓW
Zapraszamy do zapisów na I BIEG NIEPODLEGŁOŚCI W OSTROŁĘCE

01.09.2020r.
Rusza rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski

MOSIR   |   Aktualności   |   Galeria   |   Obiekty   |   Pobierz   |   Kontkat   |  
© 2009 CYBERMEDIA
Wszelkie prawa zastrzeżone