MOSIR AKTUALNOŚCI GALERIA OBIEKTY POBIERZ KONTAKT
Aktualności sportowe
XII edycja Ostrołęckiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej „7”.
15.02.2016r.

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej organizuje po raz dwunasty amatorskie rozgrywki w piłkę nożną 7-osobową. Pisemne zgłoszenia przyjmowane są w MZOS-TiIT w Ostrołęce przy ul. Psarskiego 17 pokój nr 2 lub drogą poczty elektronicznej na adres: marketing1@mzostiit.ostroleka.pl w terminie do dnia 30 marca 2016r.
Rozpoczęcie ligi  w miesiącu kwietniu, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 29 760 68 68 wew. 19.
Zapraszamy także na profil wydarzenia: https://www.facebook.com/events/161008797613385/

REGULAMIN
XII edycja Ostrołęckiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej „7” pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki


REGULAMIN ROZGRYWEK

1. Rozgrywki Ostrołęckiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej „7” prowadzone są przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce.

2. Rozgrywki Ostrołęckiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej „7” prowadzone są systemem „każdy z każdym” lub w dwóch grupach zgodnie z opracowanym terminarzem, uzależnionym od ilości zgłoszonych drużyn. (rozpoczęcie 8.04 lub 15.04)

3. Rozgrywki odbywać się będą w każdy piątek w godzinach wieczornych na  boisku ze sztuczną trawą przy ul. Witosa 1.

4. W drużynach przystępujących do Ostrołęckiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej „7” mogą występować zawodnicy, którzy w dniu rozpoczęcia rozgrywek będą mieli ukończone 18 lat i nie będą jednocześnie członkami drużyn klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez PZPN. Każda drużyna może zgłosić dwóch zawodników z klasy „B” lub niższej klasy rozgrywkowej.

5. Potwierdzenia zespołu do uczestnictwa w rozgrywkach należy dokonać pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej w termie do dnia        30 marca 2016r., załączając imienną listę zawodników i uiszczając wpisowe. Potwierdzenie zespołu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu rozgrywek.

6. Wpisowe od drużyny wynosi 500,- złotych (słownie: pięćset złotych), płatne przelewem na konto PKO BP nr 62 1020 3802 0000 1002 0164 8393 lub gotówką w kasie MZOS-TiIT przed rozpoczęciem rozgrywek.

7. Zawodnik, który zostanie zgłoszony do drużyny nie może występować           w trakcie trwania rozgrywek w innym zespole. W trakcie trwania rozgrywek istnieje możliwość zgłoszenia dodatkowych zawodników nie będących jednak wcześniej członkami innych drużyn. Ekipy ze względów organizacyjnych mogą składać się z 8-16 zawodników. Na boisku występuje siedmiu graczy, w tym bramkarz.

8. Wszystkie mecze prowadzone są przez sędziego wyznaczonego wcześniej przez organizatora rozgrywek, zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną ze szczególnym uwzględnieniem zasady fair play:

a) każde celowe zagranie faul karane będzie odsunięciem od gry na                 2 minuty, każde następne wykluczeniem z meczu - po dwóch minutach karnych miejsce usuniętego gracza zajmuje inny zawodnik zespołu (interpretacja sytuacji należy do sędziego);

b) komentowanie decyzji sędziowskich lub głośne wyrażanie swojego niezadowolenia z orzeczeń sędziego karane będzie natychmiastowym odsunięciem od gry także na 2 minuty, każde następne wykluczeniem              z meczu - po dwóch minutach karnych miejsce usuniętego gracza zajmuje inny zawodnik zespołu (interpretacja sytuacji należy do sędziego).

9. Czas trwania jednego meczu: 2 x 20 minut z 5-minutową przerwą techniczną.

10.O ostatecznej kolejności drużyn w grupach decyduje liczba zdobytych     punktów, wynik bezpośredniego meczu, różnica bramek, większa ilość zdobytych goli, dodatkowa tabela uwzględniająca mecze między drużynami zainteresowanymi (jeżeli co najmniej trzy lub więcej drużyn będzie miało na zakończenie rozgrywek w grupach taką samą ilość zdobytych punktów), ewentualnie rzuty karne.

11.Drużyny winny stawić się gotowe do gry najpóźniej na 5 minut przed      rozpoczęciem meczu.

12.Niestawienie się drużyny w wyznaczonym do rozegrania meczu miejscu   i czasie lub stawienie się w niekompletnym składzie (mniej niż 5 zawodników) powoduje przyznanie walkowera (3:0) drużynie przeciwnej.

13.Uczestników rozgrywek w trakcie meczów obowiązuje jednolity ubiór sportowy i odpowiednie obuwie do gry w piłkę nożną na boisku                ze sztuczną trawą.

14.Uczestnicy rozgrywek dokonują ewentualnego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na koszt własny. Organizator rozgrywek zapewnia podczas meczów opiekę medyczną (pielęgniarka).

15.Dla drużyn, które  na koniec sezonu zajmą trzy czołowe lokaty, przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe, dla wszystkich uczestniczących zespołów pamiątkowe dyplomy. Organizator zapewnia także trzy nagrody indywidualne, zastrzegając sobie prawo do ustanowienia kategorii.

16.Osoby będące po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO MECZÓW !!!

17.Wszelkie, ewentualne spory wynikające w trakcie rozgrywek rozstrzyga Organizator.

Organizator
Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo

poprzedni start stop nastepny

Kalendarz imprez
Nowe aktualności
MOSIR   |   Aktualności   |   Galeria   |   Obiekty   |   Pobierz   |   Kontkat   |  
© 2009 CYBERMEDIA
Wszelkie prawa zastrzeżone